Munkedals

Hembygdsförening

 

 

   Startsida

   Verksamhet

Museet

Kaserna

Gamla bruket

    Pontus Wikner

Minnesmanifestation för Pontus Wikner

   Föreningen

Bli Medlem

Munkedals Bygden

Styrelsen

Kontakta oss

Bildarkiv

Arkivet

Länkar

 

 

 

 

 

       

Styrelsen

 
   

Ordförande Sverker Balksten

 
Tele: 0524-712 27  Mobil. 070 6294143  
E-post. sverker.balksten@telia.com  

Vice.Ordförande Håkan Grundberg

 
Tele: 070-671 01 03  
E-post. hakan.grundberg@telia.com.  

Kassör Catharina Siwerstam

 
Tele:  076-1676701  
E-post:  csiwerstam@yahoo.se  

Sekreterare Ingela Ingman

 
Tel 0524-71218  
E-post: ingelaingman@hotmail.com  

Ledamot Kerstin Johansson

 
Tele: 0702 371801  
E-post: kr.rotan@telia.com  

Ledamot Barbro Gustavsson

 
Tele: 0762 454481  
   

Ledamot Åke Lindström

 
Tele:  0524-10036  
E-post: lindström1947@gmail.com  

Ledamot Yngve Carlsson

 
Tele: 0524-710 19  
E-post. yngve.hugo.carlsson@telia.com  

Ledamot Mikael Lindahl

 
Tele: 0760 894764  
   

Revisorer
Ingvar Lundkvist och Anna-Lisa Rasmusson

Kommittén för Kaserna
Catharina Siwerstam sammankallande

Tidningsredaktionen

Håkan Grundberg , Yngve Carlsson, Sverker Balksten

Ingela Ingman, Bertil Johansson och Eva Carlsson.

Valberedning
Anita Lundqvist och Nisse Andersson