Munkedals

Hembygdsförening

 

 

   Startsida

   Verksamhet

Museet

Kaserna

Gamla bruket

    Pontus Wikner

   Föreningen

Bli Medlem

MunkedalsBygden

Styrelsen

Kontakta oss

Bildarkiv

Arkivet

Länkar

 

Du är besökare

Nr: räknare

sedan 080201
   

Uppdaterades

 
  2021-01-29  
     

 

Kontakta Webbmaster

   

 

 

Välkommen till Munkedals Hembygdsförening


Hembygdsföreningen byter hemsida. Här är en länk till den nya nya hemsida

 https://www.hembygd.se/munkedals-hembygdsf-rening

Den gamla här kommer att stängas ner inom kort

 

 Föreningen har sitt verksamhetsområde i en del av Munkedals kommun och omfattar främst socknarna Foss, dvs. Munkedals centralort med omnejd, Håby och Valbo-Ryr. För Berfendal, Sörbygden och Svarteborg finns egna hembygdsföreningar.

 Föreningen verkar för att bevara historien om vår bygd. Detta sker dels genom att driva  Hembygdsmuséet  på Myrbottenvägen, nära Bruksskolan, och dels driva Hembygdsgården Kaserna. Byggnaderna på Gamla Bruket är utlånade till Föreningen Munkedalsslöjd.

 I Hembygdsmuséet sparas föremål, texter, bilder, kartor, ritningar och böcker. Det finns långt över 1000 föremål utöver tusentals bilder. Utöver det gamla sockenbiblioteket finns åtskilliga hyllmeter av andra texter som är av intresse för den historieintresserade.

 Att bevara minnet av filosofen Pontus Wikner är också mycket angeläget. Eftersom det inte finns något litterärt Wiknersällskap har det blivit en uppgift för hembygdsföreningen att göra Wikners liv och verk bekant för allmänheten.

 Som medlem i Munkedals Hembygdsförening ingår som medlemsförmån bl.a. att man får tidningen Munkedalsbygden.


       
       
       
       
       

Senaste

 

Nytt


Program 


 
 
 

Nya bilder HÄR

Böcker att ladda  ner

HÄR


 

Böcker att köpa

Läs Här