Munkedals

Hembygdsförening

 

     

Startsida

   Verksamhet

Museet

Kaserna

Gamla bruket

    Pontus Wikner

   Föreningen

Bli Medlem

MunkedalsBygden

Styrelsen

Kontakta oss

Bildarkiv

Arkivet

Länkar

 

 

 

 

Gamla Bruket


 Gamla Bruket är den bostadsmiljö som har bevarats sedan den första industriella verksamheten bedrevs vid Munkedalsälven omedelbart öster om pappersbruket i Munkedal, numera Arctic Paper AB. Området har haft industriell verksamhet sedan slutet av 1700-talet. På området finns två bostadshus som varit i användning fram till 1970-talet. Vidare finns en portvaktsstuga som flyttats dit och stod tidigare vid ingången till pappersbruket.

 

 Gamla Bruket överläts till Munkedals Hembygdsförening efter det att det upphörde att vara bostäder där. Sedan 1992 är det Föreningen Munkedalsslöjd har sin verksamhet här och sköter också om det. Här bedrivs slöjdkurser, samt kurs i bokbinderi. Dessutom är det vävstuga och men har rustat upp ett gammalt skyddsrum till en mycket fin smedja. Sommartid bedrivs det caféverksamhet i den mindre stugan.

 

För en utförlig beskrivning av Gamla Bruket dvs.Munkedals Manufacturverk Läs Mer Här pdf fil

 

Kontaktperson från Munkedals Hembygdsförening är Sverker Balksten.