Munkedals

Hembygdsförening

 

 

   Startsida

   Verksamhet

     Museet

      Kaserna

      Gamla bruket

    Pontus Wikner

   Föreningen

   Bli Medlem

MunkedalsBygden

   Styrelsen

   Kontakta oss

   Bildarkiv

   Länkar

 

 

 

Gamla bilder


Tillbaka


Gårvik

Borgmästarbruket

med såg och kvarn


Station samhället ca 1910 talet

med gamla Hotellet och

gården Jonsängen

Stations samhället ca 1940 talet

med Nordbergska slöjdskolan


Bilder från Knut Schewenius

Vy över gamla bruket, Lycke m.m

Gubbens näsa på Möe var förr ett väl synligt landmärke som numera är demolerat, utsikt mot Munkedals Herrgård och Lycke.


Munkedals hamn med direktör Bilds privata motorbåt i förgrunden

Vy över idrottsplatsen, kvarna   och fabriken i bakgrunden


Vy över vedförråd på Tången                           (nuvarande grusplan)

Vy över bruksvägen och smalspåriga järnvägen, omkring 1920


Åbacken och del av Lenas holme

 

Lilla Foss ekonomibyggnader i förgrunden och huvudbyggnaden i bakgrunden


Kvistrum med gamla Tingshuset (1735 - 1917)

Saltkällans Herrgård med den stora ladugården