Munkedals

Hembygdsförening

 

 

   Startsida

   Verksamhet

     Museet

      Kaserna

      Gamla bruket

    Pontus Wikner

   Föreningen

   Bli Medlem

MunkedalsBygden

   Styrelsen

   Kontakta oss

   Bildarkiv

   Länkar

 

 

 

Böcker att köpa


Det finns intressanta böcker att köpa. Kan vara en bra present.

Böckerna kan köpas på Munkedals Hembygdsmuseum. Ring museet eller någon i styrelsen först. De

går också att beställa så skickas de per post. Vi vill helst att beställningen skickas antingen som vanligt

brev eller e‐post munkedals.hembygdsforening@telia.com


Rapport från utgrävningarna på Galgbärget

Utgiven av Västra Götalands Regionen


Konfirmander Torp och Valbo Ryr

Utgiven av Föreningarna torp och valboryr socken böcker

 


Eldsliv

En roman av Bengt Hugo Göthberg. I romanen om en smedfamiljs liv och historia får vi följa livsöden

under ett halvt sekel. En berättelse hämtad ur verkligheten. Om nära relationer och främlingskap. Vi får följa människors kamp att göra rätt och i sökandet efterbekräftelse och identitet. Deras öden utspelas i en stark och ständigt föränderlig miljö. Med kärlek till sin bygd och sin näring. Fängslande och färgstark.

Pris: 80 kr plus ev. porto.

 


Årsböcker från Bohusläns hembygdsförbund. Böckerna är utgivna av Bohusläns hembygdsförbund och Bohusläns museum.

Priset per bok är 160 kr plus ev. porto.

Årsbok 2008 – Bohuslän Människor att minnas.

Temat i denna årsbok är ”speciella män och kvinnor”. Boken handlar om

människor vars liv och gärningar varit lokalt förankrade – men inte desto mindre

intressanta.

Årsbok 2010 Bohuslän

I boken presenteras ett brett sortiment av bohuslänska bilder.


Något om utmarkens betydelse för allmogen

Leif Molander vill med denna bok i någon mån underlätta förståelsen för

de villkor som under århundraden präglade allmogens förhållande till

utmarken.

Pris: 400:‐ plus ev. porto


Utblickar från Munkedal – 10 000 år av bohuslänsk förhistoria

Pris: 150:‐ plus ev. porto

 


KFUK – KFUM Munkedal med Munkedals Scoutkår år 1933 – 2008.

Lite historia om Munkedals scoutkår sammanställt av Gunnar Karlsson.

Pris: 50 kr plus ev. porto.