Munkedals

Hembygdsförening

 

 

   Startsida

   Verksamhet

Museet

Kaserna

Gamla bruket

    Pontus Wikner

   Föreningen

Bli Medlem

MunkedalsBygden

Styrelsen

Kontakta oss

Bildarkiv

Arkivet

Länkar

 

 

 

 

 

Bli Medlem


 

 Du som vill veta mera om Munkedalsbygdens historia och samtidigt aktivt stödja det arbete som utförs i Munkedals Hembygdsförening bör bli medlem i föreningen.

 Som medlem får du två nummer per år av vår medlemstidning Munkedalsbygden där vi berättar om sådant som hänt i vår bygd bakåt i tiden, men också nyheter som föreningen är inblandad i. Detta är det enda sättet att få tidningen eftersom den inte säljs i lösnummer.

 Ditt medlemskap är viktigt för både för föreningen och för bygden. Föreningen ger det intäkter att underhålla och driva verksamheten. För bygden innebär det att värdefulla kunskaper som just du bär på kan, genom oss, delges andra samt bevaras till eftervärlden.

Bli medlem genom att betala årsavgiften

Avgiften är 150:- och familj 240:-

 

Sätt in beloppet på bankgiro nr 665-7480

och kom ihåg att ange namn och adress.

 Tänk på att om det finns flera personer i familjen uppskattar vi om Ni stödjer oss med flera medlemsavgifter.

 Du kan också ringa Hembygdsmuseet 0524-101 80 eller någon av medlemmarna i styrelsen, vars telefonnummer du hittar under  styrelsen