Munkedals

Hembygdsförening

Arkivet


Lite av vad som finns på Museet

Här kommer vi att lägga in mer efterhand


Förteckning över handlingar från Foss Kyrka    

Förteckning av kartor    

Foss socken - Hemman och underenheter    

Håby socken - Hemman och Underenheter           

Komplett samling av ekonomiska kartan 1937 över hela Bohuslän


Ett arkiv från Arctic Paper från 1871 till omkring 1950. Detta arkiv är i särklass vår största samling. Det innehåller i stort sett alla typer av handlingar såsom Korrespondens, ekonomisk redovisning, pappersprover, ritningar, avtal, fastighetshandlingar etc. Det upptar många tiotals löpmeter arkivhyllor. Det pågår ett arbete att förteckna allt innehåll i arkivet.


Fotosamling från bl.a. Selma Sahlberg, Oskar Färdig och div. andra samlingar. Vid intresse kontakta Museet.

En lista över våra pärmar med tidningsurklipp  Från åren 1970 till 2010      

   

 

 

 

 

 

Don’t spend time beating on a wall, chanel replica handbags hoping to transform it into a door. It’s like going to the liquor store to buy milk – you will not find it there. The same holds true in your dealings with chanel replica people. Continually trying to get emotional responses from a person who cannot give you the answer you are seeking only leads to disappointment. Accept that you cannot chanel replica sale always change people but that you can amend what you expect from them and chanel replica handbags discern whom you can trust to get the support you need. Since everything is in our heads, we had better not lose chanel replica them. If you’ve ever lost your mind for someone you cared about, this point is worth noting.